Kolekcija Pavla Beljanskog

Kolekcija Pavla Beljanskog, koja broji 185 dela od 37 autora, sastoji se od najznačajnijih dela srpske umetnosti nastalih od početka do sedme decenije dvadesetog veka, sa naglaskom na period između Prvog i Drugog svetskog rata. Upotpunjavajući zbirku do kraja svog života, Pavle Beljanski je menjao njen sastav u želji da dobije zaokruženu celinu, čiju osnovnu koncepciju sam objašnjava: „Ja sam u zbirku uneo samo one slike koje predstavljaju lične intimne doživljaje slikara, ukoliko su se služili čistim slikarskim jezikom. Taj se jezik mora razumeti ili intuitivno osetiti“. U skladu s tim, kolekcija hronološki započinje slikama prve generacije modernista (Nadežda Petrović, Milan Milovanović, Kosta Miličević), a nastavlja se delima najvažnijih predstavnika srpske umetnosti između dva svetska rata (Sava Šumanović, Milan Konjović, Petar Dobrović, Ivan Radović, Jovan Bijelić, Petar Lubarda, Sreten Stojanović, Risto Stijović, itd), kao i ostvarenjima umetnika druge polovine XX veka koja slede stilsku orijentaciju dela iz prethodnog perioda (Zora Petrović, Liza Križanić, Živko Stojsavljević, Milenko Šerban, Ljubica Sokić). Kada se Pavle Beljanski orijentisao na sakupljanje dela domaćih autora, većina tih umetnika bili su mladi ljudi na početku karijere. To kolekciji daje još veći značaj, jer je Pavle Beljanski pokazao spremnost i sposobnost da prepozna kvalitet i izabere umetnička dela čija će vrednost kasnije biti potvrđena i istaknuta u najznačajnijim studijama o srpskoj umetnosti prve polovine dvadesetog veka.
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog

Posebnim Ugovorom o poklonu sa Izvršnim većem AP Vojvodine iz novembra 1957. godine, Pavle Beljanski je zaveštao srpskom narodu svoju zbirku umetničkih dela: slika, skulptura, tapiserija i crteža.

Umetnici iz kolekcije

U kolekciji Pavla Beljanskog nalaze se dela predstavnika nacionalne istorije umetnosti prve polovine XX veka, posebno autora čije je stvaralaštvo obeležilo period između dva svetska rata.

Umetnička dela iz kolekcije

Remek-dela zastupljena u kolekciji Pavla Beljanskog su nezaobilazna u svakom sagledavanju umetničkih tokova u srpskoj modernoj umetnosti XX veka.