Izdanja

- Cahier d’Art de Milan Konyovitch [уредник Милана Квас], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2018.

- Милана Квас, Милош Арсић, Ирма Лан, Милан Коњовић из новосадских колекција, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2018.

- Стефан Жарић, Maisson Barilli: Belgrade / New York, једна студија о високој моди и високој уметности, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2018.

- Јасмина Јакшић Субић, Медитеран у делима из колекције Павла Бељанског, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2018.

- Награда Спомен-збирке Павла Бељанског [уредник Јасна Јованов], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2017.

- Зборник радова / Научни скуп посвећен Петру Лубарди (1907-1974) [уредник Јасна Јованов], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2017.

- Милана Квас, Дина Павић, Гордана Крстић Фај, Лубарда 1907-1974-2017, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2017.

- Милица Орловић Чобанов, Моја бојанка, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2017.

- Јасмина Јакшић Субић, Павле Бељански – пријатељ уметника: Стојан Аралица, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2016.

- Zbornik radova / Naučni skup posvećen Nadeždi Petrović (1873–1915) (urednik Јasna Jovanov), Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2016.

- Јasna Jovanov, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog / The Pavle Beljanski Memorial Collection, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2016.

- Јasna Jovanov, Zvonko Maković, Miroslav Kraljević i sledbenici, Spomen-zbirkа Pavla Beljanskog, Novi Sad 2015.

- Јasna Jovanov, Zvonko Maković, Kolekcija Pavla Beljanskog: biseri moderne, Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, Novi Sad 2015.

- Јасмина Јакшић Субић, Марта Ђармати, Господин Павле Бељански (1892–1965), Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2015.

- Flat Horizon. The Life and Art of Milan Konjović (eds. dr Jasna Jovanov, Anna Novakov), Fibonacci Academic Press, San Francisco – Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2014.

- Milica Orlović Čovanov, Od Stokholma do Beograda: kroz Zbirku znamenja Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2014.

- Мирослав Сапунџић, Цртежом на слику, Спомен-збирка Павла Бељанског – Академија уметности, Нови Сад 2014.

- Гордана Милановић, Дела стара један век 1914/2014. Ратни сликари из колекције Павла Бељанског, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2014.

- Гордана Станишић, Nobody is perfect. Карикатура у делима југословенских уметника из збирке Народног музеја у Београду, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2014.

- Ксенија Васин, Павле Бељански-пријатељ уметника: Олга Богдановић, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2014.

- Милица Орловић Чобанов, Додирни и осети десет уметничких дела из колекције Павла Бељанског, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2014.

- Велика Иза Влаха Буковца (флајер), Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2014.

- Милица Богосављевић, Мој музеј, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2014.

- Ксенија Васин, Нове аквизиције (2003–2013), Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2014.

- Ликовна збирка Спомен-збирке Павла Бељанског (уредник Јасна Јованов), Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2013.

- Јулијана Стојсављевић, Павле Бељански- пријатељ уметника: Зора Петровић, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2013.

- Милица Орловић Чобанов, Први пут у музеју, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2013.

- Јасна Јованов, Гордана Крстић Фај, Париско искуство Саве Шумановића, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2013.

- Јасмина Јакшић, Дела стара један век. Коста Миличевић: као сликар и као модел, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2013

- Славица Попов, Марта Ђармати, Ечка: колонија нових идеја, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2013.

- Марија Радисавчевић, Пјер Крижанић: хроничар једног времена, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад; Уметничка галерија „Надежда Петровић“, Чачак 2013.

- Горан Деспотовски, Зашто волим Спомен-збирку у „Ноћи музеја“, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2013.

- Зоран Тодовић, Цртежом на слику, Спомен-збирка Павла Бељанског, Академија уметности, Нови Сад 2013.

- Zbornik radova / Naučni skup posvećen Pavlu Beljankom (1892–1965), (uredila Jasna Jovanov), Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2013.

- Memorijal Pavla Beljanskog (urednik Jasna Jovanov), Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2013.

- Милица Орловић Чобанов, Мали а Велики људи, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2012.

- Jasna Jovanov, Nadežda Petrović: s obe strane objektiva, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2013.

- Marija Todorović, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog: hronika jednog muzeja i jednog vremena, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2012.

- Марта Ђармати, Павле Бељански- пријатељ уметника: Јефто Перић, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2012.

- Ана Новаков, Од Лондреа до Монсурија: три париска атељеа Милана Коњовића, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2012.

- Данијела Бајић, Миленко Шербан и савременици, Нови сад: Спомен-збирка Павла Бељанског; Београд: Кућа легата 2012.

- Jasna Jovanov, Atelje mladog Konstantina Brankušija, Vršac: Gradski muzej Vršac; Novi Sad: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog 2012.

- Јасна Јованов, Цртежом на слику, Спомен-збирка Павла Бељанског и Универзитет у Новом Саду: Академија уметности, Нови Сад 2012.

- Ирина Суботић, Кабинет цртежа- збирка малог цртежа [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског и Универзитет у Новом Саду: Академија уметности, Нови Сад 2011.

- Irina Tomić, Rada Selaković, Beograd: TOPY; Novi Sad: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog 2011.

- Јасмина Јакшић, Павле Бељански – пријатељ уметника: Коста Хакман [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2011.

- Јасна Јованов, Колекција Павла Бељанског: поново у Београду, Медија центар „Одбрана“, Београд - Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2011.

- Јасна Јованов, Пастели Љубице Цуце Сокић [каталог], Нови Сад: Спомен-збирка Павла Бељанског; Крагујевац: Галерија Рима 2011

- Колекционар и његова збирка: радови дечије радионице 2011 [уредник Јасна Јованов ; аутори изложбе Марија Здравић, Ђорђе Марковић], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2012.

- Милана Квас, Сава Шумановић – сликар магичног реализма, Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2011.

- Милица Орловић-Чобанов, Колекционар и његова збирка: дечији кутак Спомен-збирке Павла Бељанског, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2011.

- The Pavle Beljanski Memorial Collection [monograph, editor-in-chief Jasna Jovanov], Spomen‑zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2011.

- Grupa autora, Spomen‑zbirka Pavla Beljanskog [monografija, uredila Jasna Jovanov], Spomen‑zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2010.

- Jasna Jovanov, Kreativni univerzum Marka Čelebonovića, Francuski kulturni centar, Beograd; Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2010.

- Милана Квас, Павле Бељански – пријатељ уметника: Мило Милуновић, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2010.

- Milica Orlović-Čobanov, Izložba radova studenata II godine, 29. 04. 2010. godine : u okviru predmeta Likovni elementi: 10 godina saradnje Spomen-zbirke Pavla Beljanskog i Akademije umetnosti u Novom Sadu [katalog], Spomen‑zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2010.

- Милица Орловић-Чобанов, Шта то слика скрива [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2010.

- Милица Орловић-Чобанов, Чаролија од крпица [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2009.

- Aleksandra Nećakov, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog: hronika jednog muzeja i jednog vremena (1961–1971) [katalog izložbe], Spomen‑zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2009 .

- Aleksandra Nećakov, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog: hronika jednog muzeja i jednog vremena (1961–1971), Spomen‑zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2009 .

- Група аутора, Спомен‑збирка Павла Бељанског [монографија, уредила Јасна Јованов], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2009.

- Milana Kvas, Japanske grafike – slike efemernog sveta [katalog], Spomen‑zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2009.

- Jasna Jovanov, La Grande Iza [flayer], The Pavle Beljanski Memorial Collection, Novi Sad 2009.

- Jasna Jovanov, Velika Iza [flajer], Spomen‑zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2009.

- Milana Kvas, Light my fire [katalog], Spomen‑zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2009.

- Милица Орловић-Чобанов, Дела по мери младих уметника [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2009.

- A vil ágpolgar Todor Manojlović, [Ki állítaskatalógus és tudományos tanácskozás kötete, szerkesztő Jasna Jovanov], Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény, Újvidék 2009.

- Todor Manojlović: građanin sveta [katalog izložbe i zbornik radova sa naučnog skupa, uredila Jasna Jovanov], Spomen‑zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2009.

- Сећање на Љубицу – Цуцу Сокић (1914 – 2009) [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2009.

- Милица Орловић-Чобанов, Игре и маштања [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2008.

- Награда Спомен-збирке Павла Бељанског 1968–2008 [каталог, уредила Јасна Јованов], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2008.

- Aлександра Нећаков, Душан Маринковић: светлост и време у пролазу, [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2008.

- Јасна Јованов, Стеван Алексић: 1886–1923, Спомен-збирка Павла Бељанског, Матица српска, Нови Сад 2008.

- Jулијана Стевановић, Буђење емоција: фотографије Стефана Лупина [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2008.

- Милица Орловић-Чобаноb, Изложба студената Академије уметности у Новом Саду: ликовни елементи [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2008.

- Александра Нећаков, Петар Лубарда у очима детета: од реализма ка апстракцији [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2007.

- Jасна Јованов, Даница Јовановић [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2007.

- Јасна Јованов, Даница Јовановић, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад; Народна библиотека „Ђорђе Натошевић”, Инђија; TOPY, Београд; Војноиздавачки завод, Београд 2007.

- Марта Фехер, Ликовна збирка: од значке до монументалног платна [каталог збирке], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2007.

- Марта Фехер, Ликовна збирка: од значке до монументалног платна [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2007.

- Спомен-збирка Павла Бељанског: живот посвећен уметности [каталог, уредила Јасна Јованов], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2007.

- Ноћ париских музеја: Thierry Nectoux [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2007.

- Александра Нећаков, Изложба радова студената друге године Академије уметности у Новом Саду [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2007.

- Александра Нећаков, Тачка до тачке [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2006.

- The Pavle Beljanski Memorial Collection: Art аs Life [editor Jasna Jovanov], The Pavle Beljanski Memorial Collection, Novi Sad 2006.

- Јасна Јованов, Милан Коњовић: четврта деценија [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2006.

- Константин Новаковић, Живко Стојсављевић: живот и дело [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2006.

- Јасна Јованов, Ристо Стијовић [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2006.

- Катарина Амброзић, Ристо Стијовић (1894–1974) [приредила Јасна Јованов], Библиотека града Београда, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2006.

- Милица Орловић, Изложба радова студената II године Академије уметности [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2006.

- Милица Орловић, Колаж и још по нешто [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2005.

- Милица Орловић, Павле Бељански: дипломатија и уметност [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2005.

- Милица Орловић, Изложба студенских радова Академије уметности [каталог], Спомен збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2005.

- Јасна Јованов, Цртежи и графике Спомен-збирке Павла Бељанског [каталог], Спомен збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2005.

- Милица Орловић, Прича у стрипу у Спомен‑збирци Павла Бељанског [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2004.

- Цртежи и графике Спомен-збирке Павла Бељанског [каталог збирке, уредила Јасна Јованов], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2004.

- Јасна Јованов, Дечији портрет у Спомен-збирци Павла Бељанског [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2004.

- Владимир Симић, Портрет детета у српском сликарству 19. века [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2004.

- Милана Квас, Сећање на Лубарду: избор из јавних и приватних колекција Новог Сада [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2004.

- Јасна Јованов, Недељко Гвозденовић у Спомен‑збирци Павла Бељанског [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2003.

- Јасна Јованов, Марко Челебоновић у Спомен‑збирци Павла Бељанског [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2003.

- Милица Орловић, Мозаик у Спомен-збирци Павла Бељанског [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2003.

- Валентина Брдар, Од Париса до Брашована: архитектура јавних здања у Новом Саду између два светска рата [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2003.

- Милица Орловић, Колекција Павла Бељанског – код нас и у свету [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2003.

- Милица Орловић, Изложба студената друге године Академије уметности [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2003.

- Милица Орловић, Изложба радова студената друге године ликовног одсека у оквиру предмета ликовни елементи [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2002.

- Ликовна радионица [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2002.

- Горана Јанчић, Сликарство српског интимистичког круга [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2002.

- Драгана Бошковић, Омаж Милици Зорић (1909–1989) [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2002.

- Богдан Шупут: цртежи и слике [каталог, уредила Јасна Јованов], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2001.

- Јелена Пераћ, Сликар Живко Петровић: 1806–1868 [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2001.

- Милана Квас, Сава Шумановић – од цртежа ка слици [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2001.

- Милана Квас, Изложба студената Академије уметности у Новом Саду [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2001.

- Тијана Палковљевић, Видосава Ковачевић – сликарка особеног потеза: 1889–1913 [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2000.

- Драгана Бошковић, Коста Хакман [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2000.

- Ремек-дела у очима малих мајстора [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1999.

- Јасна Јованов, Сретен Стојановић: 1889–1960 [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1999.

- Нада Станић, Михајло Томић: цртежи [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1998.

- 40 година издавачке делатности Спомен-збирке Павла Бељанског [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1998.

- Вера Јовановић, Паја Павле Радовановић: 1923–1981, Спомен-збирка Павла Бељанског, Архив Војводине, Музеј Војводине, Нови Сад 1997.

- Вида Зеремски, Библиографија Спомен-збирке Павла Бељанског, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1997.

- Драгана Бошковић, Ликовна радионица Спомен‑збирке Павла Бељанског [каталог], Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1996.

- Вера Јовановић, Мира Сандић: ликови и облици детињства и младости, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1996.

- Вера Јовановић, Лепосава Ст. Павловић: цртежи [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1996.

- Вера Јовановић, Меморијал Павла Бељанског [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1994.

- Вера Јовановић, Сава Сандић: на распутници српског вајарства, Спомен-збирка Павла Бељанског, Матица српска, Нови Сад 1990.

- Регистар аутора сликарских и вајарских дела у друштвеном поседу и приватној својини на подручју Срема, Баната и Бачке, Друштво музејских радника Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1989.

- Спомен-збирка Павла Бељанског [каталог, уредила Вера Јовановић], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1988.

- Вера Јовановић, Судбина уметнина: збирке и дародавци у Војводини, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1987.

- Вера Јовановић, Сликар Богдан Шупут: 1914–1942, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1984.

- Вера Јовановић, Иван Табаковић и Недељко Гвозденовић: записи и преписка, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1980.

- Вера Јовановић, Спомен-збирка Павла Бељанског, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1977.

- Спомен-збирка Павла Бељанског [каталог, уредила Вера Јовановић], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1968.

- Спомен-збирка Павла Бељанског [каталог, уредила Вера Јовановић], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1962.

- Спомен-збирка Павла Бељанског [каталог, уредила Вера Јовановић], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 1961.

 


250,00 dinara

450,00 dinara

500,00 dinara

500,00 dinara

250,00 dinara

800,00 dinara

500,00 dinara

250,00 dinara

250,00 dinara

300,00 dinara

350,00 dinara

300,00 dinara

200,00 dinara

300,00 dinara

300,00 dinara

450,00 dinara

250,00 dinara

400,00 dinara

150,00 dinara

150,00 dinara

400,00 dinara

500,00 dinara

500,00 dinara

300,00 dinara

180,00 dinara

1200,00 dinara

100,00 dinara

150,00 dinara

4800,00 dinara

250,00 dinara

180,00 dinara

180,00 dinara

250,00 dinara

200,00 dinara

180,00 dinara

750,00 dinara

500,00 dinara

180,00 dinara

250,00 dinara

300,00 dinara

450,00 dinara

180,00 dinara

250,00 dinara

400,00 dinara

800,00 dinara

500,00 dinara

450,00 dinara

250,00 dinara

200,00 dinara

200,00 dinara

100,00 dinara

400,00 dinara

300,00 dinara

180,00 dinara

450,00 dinara

450,00 dinara

500,00 dinara