Biblioteka

Usko specijalizovana i zatvorenog tipa, ova biblioteka svojim fondom knjiga i časopisa prati rad Spomen-zbirke. Obuhvata literaturu iz istorije i teorije umetnosti, kataloge izložbi, časopise i hemeroteku – ukupno 16.500 bibliotečkih jedinica. Namenjena je pre svega istoričarima umetnosti, ali i drugim istraživačima koji se bave istorijom umetnosti i kulture prve polovine XX veka. Mogu je koristiti i studenti i đaci prilikom izrade različitih radova, od seminarskih do doktorskih. Posebnu specifičnost čine lične biblioteke koje obuhvataju literaturu o svakom pojedinom autoru iz kolekcije Pavla Beljanskog. Ovakav tip pratećeg bibliotečkog fonda inicirao je sam Pavle Beljanski sakupljajući kataloge i monografije autora čije je slike kupovao, ili je nameravao da ih nabavi. Pretraživanje bibliotečkog fonda Spomen-zbirke moguće je i preko interne kompjuterske mreže, a biće dostupno i na internetu.