Akvizicije


Fotografija grupe umetnika (1922)

Fotografija pripada zaostavštini slikarke Jelisavete-Bebe Petrović. Pored ove autorke, na fotografiji se nalazi i nekoliko umetnika zastupljenih u fondu Spomen-zbirke (Ljuba Ivanović, Zora Petrović, Jovan Bijelić, itd.). Verovatno simljena tokom trajanja Pete jugoslovenske umetničke izložbe u Beogradu, ova fotografija je vredan dokument za upotpunjavanje podataka o umetničkim tokovima u periodu posle Prvog svetskog rata.