Akvizicije

Ana Marinković
Predeo ()
akvarel, 14 x 28 cm

Stvaralaštvo Ane Marinković vezano je za kolekciju Pavla Beljanskog kao posledica uticaja i bliskih kontakata sa više umetnika zastupljenih u zbirci – Nadeždom Petrović, Vidosavom Kovačević, Kostom Miličevićem. Njeno stvaralaštvo razvijalo se od plenerizma, preko pejzaža čvrsto koncipiranih formi do realističkih enterijera. U Likovnoj zbirci Dokumentarnog fonda čuva se ukupno četiri dela ove umetnice. Akvarel Predeo, poklon Zorana Pekića, jedna je od njenih omiljenih tema.