Saradnja sa fakultetima

Saradnja sa Filozofskim fakultetom u Beogradu zasniva se, pre svega, na poslovima vezanim za Nagradu Spomen-zbirke Pavla Beljanskog. Takođe, kolekcija Spomen-zbirke nezaobilazni je segment predavanja o srpskoj umetnosti XX veka, kao i značajan primer savremene muzeološke prakse kod nas. Od velikog značaja je i činjenica da je većina kustosa završila studije istorije umetnosti upravo na ovom fakultetu.

Spomen-zbirka sarađuje sa Fakultetom likovnih umetnosti i Fakultetom primenjenih umetnosti u Beogradu u istraživačkim projektima o umetnicima iz kolekcije Pavla Beljanskog koji su bili profesori na ovim fakultetima.

Saradnja sa Likovnim i Muzičkim odsekom Akademije umetnosti u Novom Sadu odvija se kroz studentsku praksu, izložbe radova nastalih tokom praktičnog dela nastave u Spomen-zbirci i koncerte studenata i nastavnika.

Studenti Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu česti su gosti izložbenih postavki u Spomen-zbirci, što ukazuje na isticanje veze turizma i kulturnog nasleđa u nastavnom planu ove institucije. Takođe, Spomen-zbirka je tema studentskih seminarskih i diplomskih, pa čak i magistarskih radova. Štaviše, u želji da znanja stečena na predavanjima oprobaju u praksi, studenti Departmana od samog početka (2007. godine) učestvuju u realizaciji Noći muzeja, sa prevashodnim zadatkom komunikacije sa mnogobrojnom publikom. Svake godine broj studenata je sve veći, tako da je u Noći muzeja 2009. učestvovalo njih četrdesetoro.

Akademija klasičnog slikarstva Univerziteta EDUCONS u Sremskoj Kamenici, kao nova obrazovna ustanova, vezala je jedan segment edukativne prakse za aktivnosti Spomen-zbirke. Preko umetničkih dela izloženih u stalnoj postavci, posebno na delima iz Memorijala Pavla Beljanskog, kao i na povremenim izložbama, studenti se upoznaju sa periodima i značajnim ličnostima istorije umetnosti.

Od 2009. godine kao saradnici Likovne radionice i ostalih programa namenjenih deci, pojavljuju se studenti i specijalizanti sa Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

Spomen-zbirku svakog leta redovno posećuju i polaznici Međunarodne letnje škole srpskog jezika koju tradicionalno organizuje Filozofski fakultet u Novom Sadu. Kroz ovakav vid saradnje, studentima slavistike kao i istraživačima i nastavnicima (profesori, docenti, asistenti) iz zemalja širom sveta, osim učenja jezika, na primeru reprezentativne kolekcije Pavla Beljanskog, omogućeno je sveobuhvatnije sagledavanje srpske umetnosti i kulture.