Umetnička dela iz kolekcije

Kosta HAKMAN
Mrtva priroda u pejzažu (1924)


Na snažno osvetljenoj plohi Hakman je impresionističkim vibracijama pokrenuo prirodnu svetlost i, kao kakvim finim tkanjem, slažući kratke poteze jedan uz drugi, definisao oblike. Zahvaljujući velikoj lakoći slikanja i sposobnosti da istinski oseti prirodu i sve one tek naslućene impresije u atmosferi, Hakman je znao da naslika i samo treperenje vazduha. U skladu sa intimističkom modifikacijom impresionističkog problema svetlosti, slikar je razvio toplu valersku igru zelenih tonova, realizovanu kroz meke svetlosne prelive. Kroz motiv slike umetnik je spojio svoja dva najomiljenija žanra – mrtvu prirodu i pejzaž. Raskošno postavljen sto naslikao je u nešto pomerenoj perspektivi, tako da njegov sadržaj predstavlja najvažniji segment kompozicije. Skladno raspoređeno posuđe prevazilazi značaj običnih, svakodnevnih predmeta i pretvara se u moćno umetnikovo oruđe: priboru i hrani na stolu umetnik je predodredio ulogu zamene za odsutne ukućane, pojačavajući tako osećaj praznine i tišine, ali je na taj način istovremeno otvorio put i svojevrsnom spajanju predmeta i osoba, kao i ulasku u intimu porodice kojoj je trpeza namenjena. Zahvaljujući tom pomaku u tumačenju naslikanog aksesorijuma, slika dobija daleko šire značenje od obične mrtve prirode u pejzažu, što je, bez sumnje, Hakman i želeo da postigne. Tome u prilog govore i zelenkastoplavi brežuljci kojima je zatvoren prostor slike, u zamenu za odsutnu sigurnost kućnog prostora. Mada na slici autor nije upisao datum nastanka, zahvaljujući činjenici da je izlagana na Hakmanovoj prvoj samostalnoj izložbi u Beogradu 1925. godine, jasno je da je nastala tokom studija u Poljskoj, a na osnovu promišljenosti kompozicije i zrelosti slikarskog postupka, to bi mogla biti 1924. godina.

Kosta Hakman