Umetnička dela iz kolekcije

Marko ČELEBONOVIĆ
Žena sa turbanom (1933)


Žena na portretu predstavlja slikarevu suprugu Verenu (Vreni) maskiranu u istočnjački kostim, s šarenim turbanom; Čelebonović ju je naslikao pošto su se vratili s maskenbala. Slikaru se posebno dopala šarena tkanina turbana koja je predstavljala osnovni podsticaj za sliku. Neposredno posle ove uradio je još nekoliko slika sa istom tkaninom, između ostalih i Mrtvu prirodu iz kolekcije Pavla Beljanskog. Iako figura Vreni, koja sedi oslanjajući se prekrštenim rukama o površinu stola, predstavlja metu slikarevog interesovanja, on je podjednaku pažnju posvetio okolnom prostoru – njegovoj organizaciji i interakciji sa modelom. Kada je reč o samom liku, pre svega pada u oči naglašena ekspresivnost, skoro na rubu karikaturalnosti ili domijeovske groteske, nasuprot skoro geometrijskoj organizaciji pozadine. Činjenica da nju većim delom čini zjapeći otvor vrata ukazuje na slikarevu koncentraciju na atmosferu međuprostora i odvraćanje pogleda od centra slike. Druga tačka koja privlači pogled jeste svetla mrlja dijagonalno postavljene knjige koju prate Vrenine prekrštene ruke, kao i dijagonala ramena. Protivtežu narušavanju ove geometrijske pravilnosti kompozicije stvaraju naglašeni koloristički kontrasti odeće. Sliku je za svoju kolekciju Pavle Beljanski otkupio pre Drugog svetskog rata od slikara u Francuskoj.

Marko Čelebonović