Umetnička dela iz kolekcije

Ljubica Cuca SOKIĆ
Sremski Karlovci (1950)


Spomen-zbirka Pavla Beljanskog srećno okuplja sve bitne teme slikarstva Cuce Sokić: kao veliki poklonik urbanog predela, ona je slikala s ljubavlju pariske i beogradske motive, ali je veza sa Sremskim Karlovcima za nju imala posebnu draž. Tu je ona često boravila počev od 1948. godine pa je ovekovečila čuvenu gimnaziju, Gornju crkvu, karakteristične tornjeve, kapije, ulice i sokake na klasičan, emotivan i intimistički način. Zahvaljujući toj posvećenosti, 1995. godine proglašena je počasnim građaninom Sremskih Karlovaca. Slika iz Spomen--zbirke Pavla Beljanskog posebno je dragocena jer, kao i Mrtva priroda iz istog perioda (1950), označava prekretnicu u slikarkinom opusu. Na nju se može primeniti iskaz koji je dala o svom umetničkom prosedeu: „Vaspitavana sam na francuskom slikarstvu, gde se svaki izraz bazira na likovnoj senzaciji, i moje slike i danas nose takve karakteristike.” Slika je zadržala svojstvene crte grada – splet vitkih kula baroknih crkava, nagnute krovove kuća, gusto zelenilo i obronke Fruške Gore u pozadini. Međutim, u načinu sintetizovanja forme, plošnosti i gustini boje, grafizmu crteža koji naglašava ritam kompozicije – ovde se pre svega čita težnja Cuce Sokić ka pojednostavljivanju i ka harmonijskim, gotovo muzičkim kadencama u oslobađanju od tradicionalnih nazora.

Ljubica Cuca Sokić