Autori iz kolekcije

Marko Čelebonović
(Beograd, 22. novembar 1902 – Sen Trope, 27. jul 1986)


Jugoslovensko-francuski slikar, akademik (SANU) i profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, životom je bio vezan za Francusku, posebno za Sen Trope, ali se nikada nije odrekao Beograda i jugoslovenske sredine. Pravnik po obrazovanju, umetničko školovanje je započeo skulpturom u ateljeu Antoana Burdela, ali se brzo opredeljuje za slikarstvo. Dostigavši umetničku zrelost u četvrtoj deceniji dvadesetog veka, vremenu u kojem je vraćen primat boji u našem slikarstvu, Čelebonović je ostao kolorista dokle god je ruka držala kičicu. Iako je radio u fazama koje su po osnovnom, dominirajućem tonu na slici dobijale imena (mrka, zelena, bela...), u njegovom slikarstvu uvek je bilo kolorističkih udara i akcenata po kojima se raspoznavala sigurna majstorska ruka i posebno dolazilo do izražaja osećanje za prefinjene hromatske odnose. Ako se kolorit i likovni postupak menjao, u osnovnom tematskom sloju gotovo da nije bilo promena. Na samom početku svog slikarskog opusa, Čelebonović je odredio motive: mrtve prirode, portreti, enterijeri, menjajući im samo, a tokom rada usavršavajući, likovnu interpretaciju, hromatsku skalu i socijalnu konotaciju. Postepeno nestaju volumen i materijalnost viđenog predmeta, nekada gotovo doslovno prevođeni u sliku, a Čelebonović, kako sam za sebe kaže, „izmišlja forme, odnose boja, što sve odgovara nekom snu ili viziji koja nije vezana za prirodu, nego joj ova služi samo kao povod za simbolički znak. Rekao bih da slikar, u toku života, prvo stanuje u prizemlju, blizu tla, a kasnije se seli na prvi ili drugi sprat, što ga odvaja od materijalne realnosti i uvodi u neopterećeni duhovni svet.”