Autori iz kolekcije

Kosta Miličević
(Vraka kod Skadra, 3. jun 1877 – Beograd, 12. februar 1920)


Osim osnovnog školovanja u Srpskoj crtačko-slikarskoj školi Kirila Kutlika (1895–1898) i kraćeg boravka u bečkom ateljeu Hajnriha Štreblova, treba pomenuti i samostalne studije Koste Miličevića u Minhenu (1901/02). Tu se, pored Borivoja Stevanovića, upoznao sa aktuelnim sukobom između akademskog koncepta i secesionističke slobode. Od povratka u Beograd do 1910. godine vreme je provodio kao neformalni đak Umetničko-zanatske škole Riste i Bete Vukanović. Primljen je za člana „Lade” 1910. godine, kada je nastao i njegov čuveni Autoportret. Osnovna karakteristika ovog perioda jeste slikarevo kolebanje između muzejskih pouka kojima je bio privržen i modernog likovnog izraza. Vreme između 1910. godine i odlaska u rat 1914. pripada motivima Savinačkih crkava i impresionističkim portretima. Pokazujući gotovo tašističku zaljubljenost u bojenu mrlju, slikar je već tada izgradio svoj originalni rukopis: kratak četvrtast potez i zvučna harmonija tonova, slaganih kao u mozaiku (Proleće kod Savinačke crkve, Dečak sa belim šeširom, obe 1913). U kratkom predahu 1915. godine nastaje mala serija pejzaža iz Velesa, koji sa prvim pejzažima s Krfa iz 1916/17. obeležavaju zenit Miličevićevog stvaralaštva. Na njima je svesno napuštena analiza detalja iz prirode u korist rasporeda i organizacije čistih likovnih elemenata. Najzad, poslednji pejzaži s Krfa, nastali u leto 1918, potpuno su u znaku pobede plavih orkestracija eteričnog podneblja Jonskog mora nad ranijim kontrastom zelenih i okera liričnog kontinentalnog ambijenta. Slike nastale tokom kratkotrajnog stvaralačkog perioda sasvim jasno su odredile mesto Koste Miličevića u srpskoj umetnosti: on je naš najznačajniji predstavnik impresionističkog slikanja u vreme kad je ovaj pravac značio novu, životvornu pojavu u srpskom slikarstvu. Osim toga, Miličević je i preteča naših intimista i slikara poetskog realizma između dva svetska rata, komponente koja će bitno učestvovati u rađanju beogradske kolorističke škole