Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI za 2017. godinu
Plan javnih nabavki za 2017. godinu
Измена Плана јавних набавки за 2017. годину
ЈНМВ 05/2017 Услуга штампања-пројекат Петар Лубарда (1907-1974-2017)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора ЈНМВ 05/2017
Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 05/2017
УСЛУГА ОСИГУРАЊА УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ЈНМВ 06/2017
Позив за поднишење понуде 06/2017
Конкурсна документација 06/2017
Одлука о додели уговора ЈНМВ 06/2017
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 06/2017
УСЛУГА ШТАМПАЊА JНМВ 07/2017
Конкурсна документација ЈНМВ 07/2017
Позив за подношење понуде ЈНМВ 07/2017
Одлука о додели уговора 07/2017
Обавештење о закљученом уговору 07/2017
ЈНМВ 09/2017 УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ
Позив за подношење понуда ЈНМВ 09/2017
Конкурсна документација ЈНМВ 09/2017
Odluka o dodeli ugovora JNMV 09/2017
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 09/2017
ЈНМВ 08/2017 УСЛУГА ОСИГУРАЊА УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА У ТРАНСПОРТУ И ПОД КРОВОМ
Позив за подношење понуда ЈНМВ 08/17
Конкурсна документација ЈНМВ 08/2017
Odluka o dodeli ugovora JNMV 08/2017
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 08/2017