Arhiva javnih nabavki

JNMV USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA ADAPTACIJE
USLUGA OSIGURANJA JNMV 03/2017
JNMV 04/2017 USLUGA ŠTAMPANJA
konkursna dokumentacija 05/2013
obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za slanje ponuda
USLUGA OSIGURANJA br. 04/2014
USLUGA ŠTAMPANJA 1/2014
JAVNA NABAVKA USLUGE RESTAURACIJE 05/2013
JAVNA NABAVKA USLUGE RESTAURACIJE UMETNIČKIH DELA 07/2013
JNMV USLUGE ŠTAMPANJA PROMOTIVNOG MATERIJALA 08/2013
USLUGA ŠTAMPANJA 02/2014
USLUGA ŠTAMPANJA 03/2014
JNMV br 05/2014 usluga restauracije i konzervacije umetničkih dela
JNMV USLUGE ŠTAMPANJA PROMOTIVNOG MATERIJALA 06/2014
USLUGA ŠTAMPANJA PROMOTIVNOG MATERIJALA 07-2014
javna nabavka računarske opreme JNMV 09/2014
RADOVI NA ZAMENI MERMERNIH PLOČA NA FASADI ZGRADE 08/2014
JAVNA NABAVKA USLUGE ŠTAMPANJA 01/2015
Nabavka električne energije JNMV 02/2015
USLUGE ŠTAMPANJA JNMV 03/2015
USLUGA OSIGURANJA -JNMV 04/2015
USLUGA ŠTAMPANJA 05/2015
USLUGA OSIGURANJA -JNMV 04/2015
USLUGA ŠTAMPANJA 06/2015
USLUGA OSIGURANJA JNMV 07/2015
ELEKTRIČNA ENERGIJA jnmv 01/2016
USLUGA ŠTAMPANJA JNMV 02/2016
PLAN JAVNIH NABAVKI za 2016. godinu
USLUGA OSIGURANJA UMETNIČKIH DELA JNMV 03/2016
USLUGA ŠTAMPANJA 04/2016
USLUGA OSIGURANJA IMOVINE I LICA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA JNMV 05/2016
USLUGA ŠTAMPANJA 01/2017
JNMV ELEKTRIČNA ENERGIJA